هیئت مدیره گروه فرهنگی انارک

1- آقای مهدی بهنیا

2- علی خادمی

 3- آقای کیقبادی عمادی

4- مهندس محمدعلی فیض

5- دکتر جواد فاطمی انارکی

6- آقای باقر گوهری

7- اقای شهرام یوسفی

11

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری است.