هیئت امناء گروه فرهنگی انارک

1-      محمدعلی ابراهیمی

2-       احمد آرین

3-      هما بقائی

4-      سونیا برادران

5-      مهندس محمود برادران

6-      دانیال بزرگمنش

7-      مهندس حسین بلوچی

8-      مهندس محمد بهنیا

9-      مهندس حمیدی

10-  علی خادمی

11-  احمد رحیمی

12-  نرگس سعادتی

13-  غلامحسین سعادتی

14-  رجبعلی شفیعی

15-  خانم صدریه

16-  مهندس محمود صالح

17-  مهندس منصور طاهری

18-  خانم طباطبایی همسر مهدی صالح

19-  میر مهدی طباطبایی

20-  خانم طلعت عبدالخالقی

21-  عباسعلی علیزاده

22-  مهدی علیزاده

23-  مهندس عباس غفاری

24-  دکتر جواد فاطمی انارکی

25-  میر محمود فاطمی انارکی

26-  مهندس محمد علی فیض

27-  دکتر محمد کریمیان

28-  محمود کمالی

29-  باقر گوهری

30-  مهندس محمود گوهری

31-  کیهان گوهرین

32-  دکتر نکیپور

33-  هدایت نوروزی

34-  محمود واحدی

11

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری است.