خلاصه جلسه ٢١/٧/٩٥

خلاصه جلسه ٢١/٧/٩٥

با حضور تعدادی از اعضاء معتمدین شهرک انارک جلسه ای در منزل جناب آقای مهندس فیض برگزار گردید و در آن جلسه  موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

         نهایی شدن قرارداد واگذاری معدن نخلک و آینده شغلی کارگران و کارمندان

         طرحهای مختلف توسعه گردشگری در شهر انارک

         بررسی امور در حال اجرا توسط نمایندگان انجمن انارکیهای مقیم تهران در انارک

         گزارش از بازسازی مدرسه شهید صمدی و مدرسه ایران انارک

         گزارش از نحوه عملکرد بهزیستی انارک

         براورد هزینه های ساخت آشپزخانه انارک

         ارائه گزارشی از نحوه هزینه کرده در پروژه های سالن ورزشی انارک / مسجد شهرک / قرض الحسنه انارک و امور

http://anarak.com/page/25/
لینک مطلب :
چاپ print version