خلاصه جلسه ١٠/٦/٩٥

خلاصه جلسه ١٠/٦/٩٥

راس ساعت  ١٤:٠٠ در محل شرکت توسعه عمران انارک  با حضور اعضاء جلسه ای  برگزار گردید و موارد  ذیل مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت:

         گزارش هزینه های گردهمایی

         اطلاع رسانی جلسات توسط آقای کامیار علیزاده انارکی صورت پذیرد

         بروشوری از فعالیتهای انجمن تهیه گردد.

         با دوستانی که از نزدیک با مشکلات انارک آشنایی دارند تماس گرفته شود تا در جلسات مسئولین شهری مطرح گردد.

         هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسه ای بعد از  تاسوعا و عاشورای حسینی با اعضای شورای شهر انجام پذیرد.

http://anarak.com/page/23/
لینک مطلب :
چاپ print version