خلاصه جلسه ٧/٥/٩٥

خلاصه جلسه ٧/٥/٩٥

جلسه هیات مدیره راس ساعت ١٧:٠٠ در محل شرکت توسعه عمران انارک برگزار گردید و طی آن موارد ذیل تحت بررسی و هماهنگی قرار گرفت:

         هماهنگی بیشتر و تقسیم مسئولیت در برگزاری گردهمایی در محل تالار پذیرایی دارایی

         تعیین تعداد نفرات شرکت کننده و مدعوین

         نحوه عضوگیری انجمن و تعیین حق عضویت اعضا

         چگونگی تامین مالی انجمن

         چگونگی عملکرد انجمن در زمینه رابط بودن بین سرمایه گذاریها و امور دیگر شرکت های اقماری

         چاپ کارت عضویت و هماهنگی جهت ارائه

http://anarak.com/page/21/
لینک مطلب :
چاپ print version