نمائی از تخریب دبستان ایران  انارک

نمائی از تخریب دبستان ایران انارک

قسمت های تخریب شده برای بازسازی

http://anarak.com/page/17/
لینک مطلب :
چاپ print version