نمائی از تخریب دبستان ایران انارک

قسمت های تخریب شده برای بازسازی

اهدائی پروژه اتمی انارک

اهدائی پروژه اتمی انارک برای مفروش کردن استادیوم انارک به مبلغ 27/000/000 میلیون تومان

کمک های خیرین

تعدادی از علاقمندان برای همکاری بازسازی دبستان ایران انارک و استادیوم ورزشی انارک

اهدائی مجتمع سرب نخلک انارک

اهدائی آب سرد کن از طرف مجتمع سرب نخلک انارک برای استادیوم ورزشی

اهدائی گروه فرهنگی انارک

اهدائی گروه فرهنگی انارک خرید موزائیک و تامین هزنبه های تخریب و بازسازی دبستان ایران انارک

اهدائی شرکت فراز معادن

اهدائی شرکت فراز معادن برای سنگ فرش راهرو دبستان ایران انارک

دبستان ایران انارک

دبستان ایران انارک و دبستان فرخی انارک در وضعیتی با دانش اموزان محدود و ساختمانهائی فرسوده و با قدمتی بالغ بر 82 سال و فارغ التحصیلانی برای  این زمان 82 سال اکنون دست نیاز به کمک های مردمی انارک برای تعمیر دارد.

قابل توجه فرهنگ دوستان انارکی

گروه فرهنگی  انارکی ها ی ایران تشکیل شد.

11

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری است.