11
سه شنبه 11 خرداد 1395


معدن نخلك

مجتمع معدني نخلك از معادن سرب ايران است. معدن نخلك با بيش از ۲۰۰ نفر پرسنل شاغل در كيلومتر ۱۴۰ شرق نايين و بخش انارك قرار دارد.

پيشينهٔ بهره‌برداري از اين معدن را ۲ هزار سال دانسته‌اند.

سابقه راه اندازي كارخانه فرآوري اين معدن به سال ۱۳۳۰ مي‌رسد و مي‌توان از آن به عنوان نخستين كارخانه فرآوري مواد معدني ايران نام برد. ذخيره قطعي اين معدن ۸۵۰ هزار تن برآورد شده‌است و ميزان توليد ساليانه اين معدن ۱۲۵۰ تن كنسانتره سرب مي‌باشد.

اين معدن در حال تبديل شدن به نخستين موزه معادن ايران است و عمليات اجرايي اين كار نيز آغاز شده‌است.

معرفي معدن انارك از منبع ديگر :

مجتمع معدني نخلك از معادن سرب ايران است. معدن نخلك با بيش از ۲۰۰ نفر پرسنل شاغل در كيلومتر ۱۴۰ شرق نايين و بخش انارك قرار دارد.

پيشينهٔ بهره‌برداري از اين معدن را ۲ هزار سال دانسته‌اند.

سابقه راه اندازي كارخانه فرآوري اين معدن به سال ۱۳۳۰ مي‌رسد و مي‌توان از آن به عنوان نخستين كارخانه فرآوري مواد معدني ايران نام برد. ذخيره قطعي اين معدن ۸۵۰ هزار تن برآورد شده‌است و ميزان توليد ساليانه اين معدن ۱۲۵۰ تن كنسانتره سرب مي‌باشد.

اين معدن در حال تبديل شدن به نخستين موزه معادن ايران است و عمليات اجرايي اين كار نيز آغاز شده‌است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری است.