11
چهارشنبه 25 اسفند 1395


در تاریخ ١٢/٥/٩٥ راس ساعت ١٧:٠٠ در محل دفتر شرکت باریت با حضور اعضا هیات مدیره جلسه ای برگزار گردید و طی  آن موارد  ذیل  بررسی گردید.

         ارزیابی نحوه برگزاری گردهمایی عمومی و بررسی و هماهنگی بین دخل و خرج گردهمایی

         گردهمایی با هزینه کمتر (بدون شام) امتحان گردد  و بازخورد  گرفته شود.

         نقاط ضعف و قوت برگزاری گردهمایی اخیر مکتوب گردد تا در برگزاری برنامه های بعدی استفاده گردد.

         در جلسات بعدی  هماهنگی های بیشتر صورت گرفته  و تقسیم امور بین اعضا انجام شود.

         سانسهای دیگر از نظر خدمات بررسی گردد.

         تا قبل از خرداد ماه سال ٩٦ یک جلسه گردهمایی دیگر برگزار گردد.

         جهت برگزاری تور چهار محال بختیاری اطلاع رسانی  صورت پذیرد.

         حق عضویت اعضا به ازاء هر نفر به ازای هر سال ٠٠٠/٥٠٠ ریال تعیین شد.

         برگه های فرم مشخصات شرکت کنندگان در گردهمایی بین اعضاء تقسیم گردید تا جهت گردهمهایی های بعدی اطلاع رسانی  صورت پذیرد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری است.