11
چهارشنبه 25 اسفند 1395


راس ساعت١٧:٠٠ با حضور اعضای هیات مدیره جلسه ای در شرکت باریت برگزار گردید و پس از آن بابت برگزاری گردهمایی عمومی پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه گردید:

         برگزاری با انجمن و شام توسط هر یک از میهمانان که می خواهند حضور داشته باشند.

         برگزاری گردهمایی ، بدون شام

         برگزاری گردهمایی و شام با انجمن

 

که پس از برآورد هزینه های پذیرایی / پارکینگ / گروه فیلمبرداری / گروه های موسیقی / گروه صدابرداری و...

مقرر گردید به ازای هر نفر ٠٠٠/٤٠٠ ریال هزینه بلیط در نظر گرفته شود.

پس از آن تقسیم مسئولیت در هیات مدیره انجمن  بشرح ذیل تصویب گردید:

         جناب آقای غلامحسین سعادتی انارکی به عنوان رئیس هیات مدیره

         جناب آقای دانیال بزرگمنش به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره

         جناب آقای غلامحسین طاهری انارکی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره

         جناب آقای کامیار علیزاده انارکی به عنوان خزانه دار

         در پایان مقرر گردید محل برگزاری جلسات انجمن با هماهنگی جناب آقای مهندس بلوچی در محل شرکت توسعه عمران انارک باشد، ضمنا آقایان / عمادی / بزرگمنش / طاهری جهت ثبت قرارداد با گروههای موسیقی و تالار پذیرایی اقدام می نمایند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری است.