11
چهارشنبه 25 اسفند 1395


در دفتر شرکت باریت با حضور تعدادی از همشهریان و اعضاء انجمن ،گزارش عملکرد و موانع پیش رو توسط جناب آقای کیقباد عمادی )رئیس هیات مدیره (ارائه گردید، سپس جناب آقای عباسعلی علیزاده فرد گزارش ترازنامه صورت مالی انجمن را قرائت نمودند و مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

جلسه انتخابات اعضاء هیات مدیره جدید، برنامه بعدی شرکت کنندگان بود که افراد ذیل انتخاب گردیدند.

         جناب آقای کیقبادی عمادی

         جناب آقای محمد صفاری انارکی

         جناب آقای کامیار علیزاده انارکی

         جناب آقای غلامحسین طاهری انارکی

         جناب آقای دانیال بزرگمنش

         جناب آقای مجید برادران

         جناب آقای غلامحسین سعادتی انارکی

         جناب آقای علی خادمی انارکی

         جناب آقای همایون برادران انارکی

 

ضمنا در ادامه جلسه جناب آقای عباسعلی علیزاده فرد و جناب آقای محمود کمالی به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند.

مدیریت سایت انارک ضمن تبریک به اعضاء جدید از اعضاء قدیم انجمن که جدیت و پشتکار بسیار هماهنگ و عالی آنها، سبب انجام امور عام المنفعه بسیاری گردید تشکر و قدردانی می نماید. بزودی عملکرد انجمن انارکیهای مقیم تهران در همین سایت به اطلاع کلیه علاقمندان خواهد رسید.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری است.